Rok 2019

Projekty, do ktorých sa obec zapojila

1. Wifi pre Teba - vybudovanie WIFI prístupových bodov na miestach komunitného života.  Wifi pre Teba

2. Zberný dvor - zvýšenie miery zhodnocovania odpadu. Zberný dvor

 


Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Z974

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dúbravy, Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy

Miesto realizácie: Obec Dúbravy

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.58894, 19.36908)

Bod 2 - Detské ihrisko- Externý AP (48.58781, 19.36863)

Bod 3 - Dom smútku- Externý AP (48.58755, 19.37325)

Bod 4 - Futbalové ihrisko- Externý AP (48.58411, 19.3749)

Bod 5 - Multifunkčné ihrisko- Externý AP (48.58861, 19.37021)

Bod 6 - Požiarna Zbrojnica- Externý AP (48.58582, 19.3355)

Bod 7 - Detské ihrisko- Externý AP (48.58995, 19.33842)

Bod 8 - Budova pre spolkovú a komunitnú činnosť- Externý AP (48.616, 19.3922)

Bod 9 - západný vstup do obce- Externý AP (48.58645, 19.3599)

Bod 10 – Trhovisko – Externý AP (48.58735, 19.36987)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 06.02.2020.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014- 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Prílohy

Zberný dvor - projekt.pdf

Zberný dvor - projekt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,8 kB

Wifi pre Teba.pdf

Wifi pre Teba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,28 kB

Plagát publicita A3_Dúbravy.pdf

Plagát publicita A3_Dúbravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,22 kB

Plagát publicita A3_Dúbravy.pdf

Plagát publicita A3_Dúbravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,22 kB
Dátum vloženia: 27. 1. 2020 9:46
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 2. 2022 14:51