Obsah

Členovia predstavenstva:

  1. Elena Grňová, Dúbravy 364, Detva 962 12
  2. Ján Ľalík, Dúbravy 147, Detva 962 12
  3. Marta Šmálová, Dúbravy 352, Detva 962 12
  4. Ing. Ján Šmál, Na Graniari 6116/53, Banská Bystrica 974 01
  5. Ing. Milan Laluha, SPF, Búdková 36, Bratislava 817 15

 

Náhradníci:

  1. Ján Šmál, Dúbravy 355, Detva 962 12
  2. Ing. Juraj Trnka, Dúbravy, Hradná 203, Detva 962 12

 

Správa členov predstavenstva (27.44 kB)