dubravy

Informačná tabuľa

26. 4. 2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Oznamujeme občanom, že dňa   02.05.2017 /utorok/ bude v čase od 8:00 do 13:00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..   Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené v prílohe.
4. 4. 2017

Prihláste sa do súťaže o Kráľovnú Poľany.

Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana organizuje súťaž o Kráľovnú Poľany. Do súťaže sa môže prihlásiť slečna alebo žienka od 18 do 40 rokov   s pôvodom z Podpoľania. Na súťaž musí prísť v tradičnom Podpolianskom kroji. Záujemkyne hláste sa telefonicky na t.č. 045-5459520, 0914 113 569, obec@dubravy.sk  
30. 3. 2017

Kúpim pozemok v centre obce Dúbravy.

Kúpim pozemok v centre obce Dúbravy vhodný na výstavbu rodinného domu o výmere 800 – 1000 m2. Kontakt: 0911 068 999
20. 3. 2017

Dobrovoľnícky hasičský zbor Dúbravy - hľadáme 5 dobrovoľníkov.

Podľa nového zákona, musí mať obec nad 500 obyvateľov zriadený dobrovoľný hasičský zbor.   Hľadáme 5 dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní vykonávať dobrovoľnícku hasičskú službu. Záujemcovia hláste na tel. č. 045-5459520, 0914113569 alebo na facebooku a na e-mail adrese: obec@dubravy.sk
7. 3. 2017

"Zachráň život s kvapkou krvi"

  Materská škola a Obecný úrad v Dúbravách Vás pozývajú    na Deň zdravia a ochrany ľudského života v projekte:             "ZACHRÁŇ ŽIVOT S KVAPKOU KRVI"
24. 2. 2017

Ponuka voľných pracovných miest v spoločnosti BILLA

  Získajte prácu ešte dnes!    Spoločnosť Billa hľadá nových  kolegov do svojho tímu aj vo Vašom okrese. Ak máte chuť pracovať začnite svoju kariéru v našich predajniach, skladoch, alebo na centrále v Bratislave. Ponúkame stabilné zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti, kariérny rast, zaujímavé platové ohodnotenie a rôzne benefity pre Vás a Vašu rodinu . Ponúkaná práca je na hlavný pracovný pomer a vhodná aj pre absolventov .....
21. 2. 2017

Prerušenie distribúcie elektriny v časti Želobudza

       Oznamujeme občanom, že dňa 24.02.2017 /piatok/ bude v čase od 8:00 do 12:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..   Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v časti Želobudza uvedené v prílohe.
7. 2. 2017

Upozornenie KR PZ Banská Bystrica

      „ponáhľajte sa domov radšej pomaly“     V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k svojim blízkym, pretože ich život vyhasol následkom dopravnej nehody.
3. 2. 2017

Verejná vyhláška o doručení rozhodnutia Hlavného banského úradu, Banská Štiavnica

Vysvetlenie: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vydal dňa 12.10.2016 rozhodnutie, ktorým zamietol návrh spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o. na určenie dobývacieho priestoru Detva, ktorému sme sa všetci obyvatelia Podpoľania potešili. Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici na základe odvolania spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o., dňa 25.1.2017 rozhodol, že ruší horeuvedené rozhodnutie a vec vracia Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici na nové .....
31. 1. 2017

Žiadosť o spoluprácu občanov o hlásenie pohybu líšok za účelom individuálneho spôsob lovu líšky v intraviláne obce Dúbravy na základe rozhodnutia Okresného úradu Zvolen.

Vzhľadom na to, že v poslednom období bol v našej obci zaznamenaný pohyb väčšieho počtu líšok, ktoré obyvateľom napáchali značné škody, Obecný úrad v Dúbravách podal dňa 13.1.2017 žiadosť na Okresný úrad vo Zvolene, pozemkový a lesný odbor o povolenie mimoriadneho lovu líšok na nepoľovných plochách v obci Dúbravy. Na základe uvedenej žiadosti vydal Okresný úrad vo Zvolene povolenie na individuálny spôsob lovu líšky v intraviláne obce Dúbravy v .....
31. 1. 2017

Pozvánka na čiastočnú schôdzu riadneho zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti - Pozemkového spoločenstva Dúbravy

Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Dúbravy Vás srdečne pozýva na čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov US - PS Dúbravy, ktoré sa uskutoční: 12.03.2017 /Nedeľa/ o 15:00 hodine v Kultúrnom dome obce Dúbravy Program: 1.  Prezentácia účastníkov od 13:00 - 15:00 hod. 2.  Otvorenie 3.  Voľba komisií: Mandátovej, návrhovej a volebnej 4.  Správa o činností a hospodárení US za rok 2016 5.  .....
27. 1. 2017

Ponuka voľných pracovných miest pre strojárov v Trenčianskom kraji

B&B Business Group SK, s.r.o. Vo ľ né pracovné pozície pre strojárov v Tren č ianskom kraji s možnos ť ou nástupu ihne ď .   H ľ adáme obrába č ov kovov – CNC fréza, horizontka, sústruh,                    CNC operátorov, zámo č níkov, zvára č ov CO2.   .....
11. 1. 2017

Upozornenie občanov /daňovníkov/ na podanie daňového priznania.

 Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný podať do 31.1.2017 na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/. Za zdaňovacie obdobie na rok 2017 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2016 ·          nadobudli .....
28. 12. 2016

Oznam o poskytnutí dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja na rekonštrukciu miestnej komunikácie.

Obec Dúbravy realizovala rekonštrukciu miestnej komunikácie časť Pažiť s finančnou podporou BBSK.
19. 12. 2016

Silvestrovská zábava

Pozývame občanov na silvestrovskú rozlúčku so starým rokom a privítanie Nového roka 2017 do sály KD v Dúbravách, so začiatkom od 20:00 hod. Občerstvenie si zabezpečí každý sám.
7. 12. 2016

Pozvánka na vianočný program.

Vážení spoluobčania Obecný úrad v Dúbravách Vás všetkých srdečne pozýva na Vianočný program s Mikulášom, ktorý sa uskutoční  dňa 10.12.2016 o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Dúbravách. V programe účinkujú Podpoliansky vrchári spolu s deťmi a občanmi našej obce. Po skončení programu bude pre Vás pripravená vianočná kapustnica a punč.   Tešíme sa na vašu účasť.
9. 9. 2016

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v obci

Oznamuje občanom, že v dňoch 13.09.2016 a 14.09.2016 v čase od 8:00 do 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené v prílohe.
31. 5. 2016

Zmena úradných hodín

Vážení občania, od 1.6.2016 sa menia úradné hodiny. 
29. 3. 2016

Ochrana lesov pred požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri bežnej turistike môžeme v týchto mesiacoch v prírode zistiť priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. .....
29. 12. 2015

Upozornenie od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici   1 372 dopravných nehôd 32 usmrtených osôb 158 osôb ťažko zranených a 642 osôb ľahko zranených (usmrtených: 19 vodičov a spolujazdcov, 11 chodcov, 2 cyklisti)   Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 20. .....
7. 12. 2015

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Vážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje .....
1. 12. 2015

Opiľovanie stromov

  Žiadame občanov, aby si opílili stromy a kríky, ktoré siahajú do miestnych komunikácii až do výšky 4,5 m, aby bol zabezpečený priechod komunálnej techniky za účelom odvozu komunálneho odpadu a zimnej údržby ciest. Občanom,ktorí nebudú túto požiadavku rešpektovať nebude možné zabezpečovať uvedené služby. Ďakujeme za pochopenie. 
20. 11. 2015

Vyhlásenie volieb

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5.marca 2016. 
13. 11. 2015

Verejné poďakovanie

  Verejné poďakovanie občanovi našej obce, bezpríspevkovému darcovi krvi, ktorý v týchto dňoch obdržal plaketu prof. MUDr. Jana Janského .     Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi: Ľubica Ľuptáková, Dúbravy 365   Vysoko hodnotíme tento šlachetný čin, pretože svojou krvou veľakrát pomohla prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spoločnosti.  
14. 9. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní .....
16. 4. 2015

Žiadosť o spoluprácu pri riešení problémov/stretov s medveďom v našom katastri a dotazníkový prieskum

Na základe žiadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Poľana o spoluprácu,  zverejňujeme na našej stránke požiadavku o spoluprácu občanov s uvedenou organizácou ohľadom stretu a názoru na výskyt medveďa hnedého v našom regióne. Žiadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medveď hnedý v Poľane a jeho zaslanie elektronickou poštou. Viac viď. príloha.